Wij zijn PWS!


Samen onderwijs maken

 

Ruimte voor ontdekkend leren

                                     

          

  • Professor Wassenberghskoalle: ouders, kinderen en leerkrachten realiseren samen onderwijs      
  • Belangrijkste uitgangspunt: Relatie centraal.                                           
  • Kernwoorden: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, respect voor ontwikkeling.             
                       
                                                                                     

NieuwsProf. Wassenberghskoalle
Ieborchpaed 6
9081 AR Lekkum
058-266 48 61

 


Directeur:           
           
Hennie Zwart
hzwart​​
@proloog.nl         

            
                  
Intern Begeleider
Jannet Bosma

jbosma@proloog.nl
             

Social media
           

    @PWS__Lekkum

             
     

 

Honderd talen

Zeker, de honderd is er.
Het kind bestaat uit honderd.
Het kind heeft honderd talen
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken,


spelen en praten.
Honderd alsmaar honderd
manieren van luisteren,
verbazen, liefhebben
honderd vreugden
om te zingen en begrijpen 


honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om uit te vinden
honderd werelden
om te dromen


Loris Malaguzzi