Waar het begint

Het vogelproject begint bij het ei.
We maken een groot ei, maar wat voor ei is dit?
En wat komt er uit dit ei?
De kinderen van de instroomgroep en groep 1, weten wel wat voor vogels er uit komen en maken kleurrijke vogels.
Wat een kleurenpracht! 

Waarom legt een vogel ovalen eieren?

Ovalen eieren passen beter in een vogellijf en rollen minder snel uit een nest. Een vogel legt eieren omdat ze niet kan vliegen als ze zwanger is.

Groot en klein.

Een struisvogel legt de grootste eieren, van 16 centimeter lang en een bijkolibrie de kleinste van 6 milimeter lang.

Broedmachine

Als een vogel op eieren zit om ze warm te houden, heet dat 'broeden'. Sommige volgens verliezen hun buikveren, zodat hun lichaamswarmte makkelijker bij de eieren kan komen. 

Kleurige eieren

Een vogel met een nest in een donker hol legt witte eieren. Een vogel met een nest buiten legt gecamoufleerde eieren, zodat ze niet worden opgemerkt door hongerige dieren.

'In mei leggen alle vogels een ei.'

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC