Historie

 

Waar komt de naam vandaan?

De Professor Wassenberghskoalle is ruim vierhonderd jaar aanwezig in de dorpsgemeenschap Lekkum. De naam is te danken aan Everwinus Wassenbergh. Hij werd geboren op 25 september 1742 als zoon van ds. Abraham Wassenbergh (predikant te Lekkum en Miedum) en Clarissa Maria Langenhert. Everwinus Wassenbergh werkte later aan de universiteit in Franeker. De professor is in Lekkum begraven naast zijn vader, tegenover de pastorie De Weeme, hun oude huis.

Van dorpsschool naar IKC

Tegenwoordig is de Prof. Wassenberghskoalle een eductief kindcentrum waar gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke missie en visie. We werken nauw samen met de kinderopvang. De peuters zijn nu nog gehuisvest in het MFC Mozaïek maar krijgen een plek in de nieuwbouw  bij het dorp Lekkum.

Logo

Sinds mei 2023 is het logo van de Prof. Wassenberghskoalle vernieuwd. Toch laten we met een nieuw logo, ons oude kenmerk niet achter. De oranje cirkel heeft de vorm van het fietswiel in ons vorige logo. Zo borduren we voort op het voortgaande en nemen we een stukje geschiedenis mee de toekomst in. 

De fiets is zowel in het nieuwe, als in het oude logo te vinden. Er komen veel kinderen op de fiets naar onze school. Daarnaast staat de fiets voor ons symbool voor vooruitgang, inzet om verder te komen op het pad en daarin het stuur in eigen handen te nemen.

Ons nieuwe logo is, volledig in lijn met ons pedagogisch concept, ontworpen met inspraak van leerlingen. Zo is de fiets getekend door Matthijs Hiemstra.

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC