Vogelgedichten

Welkom bij onze vogelroute die langs verschillende kunstwerken voert, allemaal gemaakt door de leerlingen van de Professor Wassenberghskoalle. Groep 6 heeft zich verdiept in de kunst van het maken van gedichten over vogels.
De leerlingen zijn vrij geweest in de dichtvorm die ze wilden gebruiken.
Hier en daar er een beetje ‘gesmokkeld’ door een rijmwoordenboek te gebruiken. Daardoor bevatten aardig wat gedichten het minder gezellige rijmwoord kogel voor vogel😉
De leerlingen zijn gestart op een proefblaadje. Toen het gedicht naar tevredenheid was opgesteld, is het zo netjes mogelijk overgeschreven op wit vliegerpapier. Om dit te beschermen tegen de regen is het gelamineerd.
We hopen dat u geniet van deze bijzondere kunstroute langs onze prachtige vogels.

Met vriendelijke groet,

Groep 6 de Professor Wassenberghskoalle

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC