Oudervereniging

De oudervereniging is de vereniging van alle ouders/verzorgers van IKC Prof. Wassenberghskoalle. De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten zoals het Nieuwe schooljaarfeest, Sinterklaasfeest, kerstfeest, activiteiten rondom het dorpsfeest en andere festiviteiten.

Leden

Onderstaande personen zijn lid van de oudervereniging:

  • Wytse Gerbenson (voorzitter) 
  • Karin Visser ( secretaris )
  • Meine Jongedijk (penningmeester)
  • Pytsje Boskma
  • Froukje Noordenbos
  • Petra Tichelaar
  • Merijn Brada
  • Antsje Tolsma ( leerkracht )
  • Carry Faber- Bijlsma ( leekracht) 

Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten die met de groep ouders die zich daarvoor hebben opgegeven worden georganiseerd. Daarnaast zijn zij de contactpersonen van het schoolteam en zorgen ze voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.  

Organisatie activiteiten

De verschillende activiteiten worden ieder schooljaar verdeeld over de groepen. De organisatie en uitvoering van de activiteiten wordt verzorgd door de klassenouders die gekoppeld zijn aan de betreffende groepen. Daarnaast bevordert de klassenouder het contact tussen de ouders en de leerkracht.

Vrijwillige ouderbijdrage

U bent automatisch lid van de oudervereniging (OV) als u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. De ouderbijdrage is vastgesteld op €50,00 per kind. De kosten voor het schoolreisje zijn NIET bij dit bedrag inbegrepen. Ook deze bijdrage is €50,00 per kind. Er wordt vanaf de instroomgroep gespaard voor de schoolreis, zodat we langzaam maar zeker een bedrag sparen voor de reizen die ons te wachten staan. In het begin van het schooljaar ontvangt u een nota 

Contact met de OV

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen of wanneer u zich wilt aanmelden als bestuurslid, kunt u terecht bij de leden van de raad. Dit kan persoonlijk of door een mail te sturen naar: ovpwslekkum@proloog.nl

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC