Schoollied

Beluister ons schoollied hier!

Karel de Grote had het goed gezien

Een slim kind dat telt voor 10

We gaan naar school om te leren en te proberen

Lezen schrijven rekenen Top ondernemers tekenen

Naar school gaan is fijn

 

®Hee heehee hee hee

Wassenbergh jij bent okeeheehee

Hee heehee hee hee

PWS jij bent okee

 

Ieder mens die is uniek

De één werkt netjes en de ander briek

De één is stukken verder dan de ander

Maar de PWS is voor iedereen

Met zijn allen sta je niet alleen

Naar school gaan is fijn

 

®Hee heehee hee hee

Wassenbergh jij bent okeeheehee

Hee heehee hee hee

PWS jij bent okee

 

De slaapnacht beleef je bij ons in groep 2

Als je in groep 3 zit nou dan mag je mee

Op de boot naar Ameland op schoolreis

Op de bonte avond doe je iets

En naar de vuurtoren op de fiets

De schoolreis is fijn

 

®Hee heehee hee hee

Wassenbergh jij bent okeeheehee

Hee heehee hee hee

PWS jij bent okee

 

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC