Zing je mee?

Roodborstje tikt tegen 't raam tik tik tik,
Laat mij er in laat mij er in.
'T Is hier te guur en te koud naar mijn zin
Laat mij er in, laat mij erin

'T Meisje deed open en strooid' uit haar schoot,
Kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood.
Dat was het roodborstje wel naar de zin,
Vloog toen de tuin gauw weer in.

Weetjes...

Waarom hebben roodborstjes rode borstjes?
Het Europese roodborstje zet zijn rode borst op om andere roodborstjes te waarschuwen. Sommige vogels gebruiken hun kleuren om een partner te verleiden, maar roodborstjes juist om af te schrikken.

Veeleisend vrouwtje
Een roodborstmannetje geeft een vrouwtje dat hij leuk vindt te eten.
Als hij haar niets lekkers brengt, kan ze hem aanvallen.

Seizoensmaaltijden
In de zomer eet een roodborstje graag insectenlarven en wormen.
In de winter eet hij meer fruit.

Gezelligheid
Een roodborstje nestelt op een knus plekje.
Dat kan zelfs een laars zijn, een oude bloempot of een jaszak in een schuur.

Zie jij…
… een Amerikaans roodborstje? Dat is het neefje van het Europese roodborstje, maar hij heeft een zwart lijf en zijn hele buik is rood.

'Roodborstje tikt tegen 't raam tik tik tik.'

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC