Speelontdekplek

Peuterspeelontdekplek (POV) voor 2 tot 4-jarigen

Onze unieke peuteropvang deelt in de visie van de Professor Wassenberghskoalle. 

We bieden een vertrouwde ontmoetingsplek waar kinderen vanaf twee jaar ontspannen spelen en leren. Op onze opvang begeleiden we kinderen volgens de benadering die men in Reggio Emilia hanteert. Dat maakt onze locatie uniek! 

Praktische informatie

De speelleergroep wordt geleid door pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland en is tijdelijk gevestigd in het MFC Mozaïek Vrijheidswijk aan de Lekkumerweg te Leeuwarden. We zijn geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8:30 tot 12:00 uur, met mogelijkheid tot verlenging tot 14:00 uur. Onze locatie is erkend als VVE-locatie. Voor meer informatie, bezoek de website www.kinderopvangfriesland.nl of zoek naar "Dependance POV Villa Emilia (KDV)".

De Speelontdekplek en de Prof. Wassenberghskoalle hebben dezelfde kernwoorden als uitgangspunt: Liefde, respect, vrijheid en grenzen

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC