Buitenschoolse opvang (BSO)

Voorschoolse- en naschoolse opvang

De BSO wordt geleid door pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland. BSO is een vorm van opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, buiten schooltijden om. Op onze BSO bieden we een veilige en stimulerende omgeving waar kinderen kunnen spelen, ontspannen en deelnemen aan verschillende activiteiten. De BSO is een waardevolle aanvulling en biedt u als ouders de flexibiliteit en gemoedsrust dat uw kinderen in goede handen zijn buiten schooltijden.

Tijden VSO en BSO

  • de voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur. 
  • de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur.

BSO tijdens studiedagen

Op studiedagen bieden wij opvang aan in de uren na schooltijd, voor ouders die reeds opvang op die betreffende dag afnemen. Op een studiedag is er tijdens de lesuren dus geen opvang van de SKF. Soms kan er opvang worden geregeld met vrijwilligers of studenten, maar wij verzoeken u om daar niet vanuit te gaan.

Uw kind aanmelden voor de BSO?

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van de BSO dient u zich hier aan te melden bij Stichting Kinderopvang Friesland. 

  • Aanmelden naschoolse opvang in vakanties of bij vrije schooldagen; opgave vóór de vakantie die eraan vooraf gaat.

Kinderen worden om 8.20 uur in de klas verwacht, zodat de lessen om 8.25 kunnen beginnen.

 

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC