Schooltijden

Op IKC Prof. Wassenberghskoalle werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. 

De schooltijden zijn elke dag van 08.25 tot 14.15 uur. 

Vanaf 08.10 uur is de school open en mag iedere leerling naar binnen. De leerkrachten zijn dan al in hun lokaal om de leerlingen te begroeten of staan bij de poorten. Kinderen zijn om 08:20 uur in de klas zodat de leerkracht om 08:25 uur kan starten met de lessen.. 

Zit uw kind in groep 1/2?

De kinderen van de groepen 1/2  worden 's morgen naar binnen gebracht.. 's Middags verzamelen ouders/ verzorgers zich op het plein om de kinderen op te halen.

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC