Vogelspotters opgelet! 

Vogels zijn overal te vinden, op het platteland of ergens midden in de stad. Hoog in de lucht, rondzwemmend in de sloot of vlakbij een boom of op de grond!

Hierbij een aantal tips: 

* Vogelen met een verrekijker is wél tien keer zo leuk. 

* Gebruik de vogelkaarten om vogels te herkennen.

* Praat niet te hard,

* Zet je telefoon uit

* Laat je hond thuis.

* Kom niet te dichtbij. Als ze alert opkijken, alarmgeluiden maken of zelfs opvliegen, moet je meer afstand houden.

* Laat vogelnesten altijd met rust.

* Als je vogels kijkt, wees dan een goede gast en laat de vogelkijkplek achter zoals je hem vond.

Tot slot:

Verspreid de liefde en het respect voor de natuur

Als je langs de ee staat met je verrekijker, vragen voorbijgangers soms geïnteresseerd wat je doet. Neem dan rustig de tijd om je meest interessante waarnemingen met hen te delen. Een buizerd die wordt aangevallen door kauwtjes of een zilverreiger in de wei: vaak gaat er een wereld voor ze open. Zo plant je een zaadje dat hopelijk uitgroeit tot liefde en respect voor de natuur. En de bereidheid haar te beschermen.

Deel je wat je ziet met voorbijgangers en geef natuurliefde door!

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC