Ons IKC

Binnen ons IKC werken we volgens de uitgangspunten van de Reggio approach. We leren onze kinderen hoe je op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaat en wat het is om in een democratie te leven. Wij zien ons kindcentrum als een bouwwerk, een leergemeenschap voor kinderen, medewerkers en ouders waar iedereen een stem heeft en zich gehoord en gezien voelt. Waarin leerlingen zich verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen en elkaar ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Dit in een omgeving waarin zij zich gesteund en verbonden voelen met elkaar, de volwassenen en de wereld om zich heen.

Op de Prof. Wassenberghskoalle gaan we samen met ouders in gesprek over de behoeften van hun kind. We investeren in ouderbetrokkenheid om de onderlinge samenwerking en de onderzoekende, nieuwsgierige houding te stimuleren.

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC