De scholekster

Door onze wekelijkse vogelwandeltocht, raken we geïnspireerd door de vogels om ons
heen. De meerkoet, de scholekster en de boerenzwaluw trekken onze aandacht.
We moeten erg lachen om het snelle loopje van de 2 scholeksters die we tegenkomen op het pad. Wanneer ze vliegen, zien we hoe mooi ze er in vlucht uitzien. De oranje poten en snavel vallen op en de rode omlijning van hun ogen vinden we bijzonder.
Ik lees een boek voor over scholeksters en we schilderen een scholekster na.

 

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC