Het Team

Het team van IKC Prof Wassenberghskoalle is een enthousiast en betrokken team van professionals. We zorgen voor een stimulerende en veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken samen met ouders en de bredere gemeenschap om een positieve en ondersteunende leerervaring te bieden. Samen streven we ernaar om het beste uit elk kind te halen!


Personeel schooljaar 2023-2024

Basisschool

Hennie Zwart
Directeur
Aanwezig: ma t/m vr
hzwart@proloog.nl
Stefanie Langenberg
Intern Begeleider/ Leerkracht groep 8/ Bovenbouwcoördinator
Aanwezig: ma, di, do, vr
slangenberg@proloog.nl
Gea van der Ven
Atelierista
Aanwezig ma, di, do, vrij
Carry Faber-Bijlsma
leerkracht instroomgroep kleuters
Aanwezig: ma, di, do, vrij
Eveline Rouw
Leerkracht instroomgroep kleuters, groep 2
Veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon
Aanwezig: woe, do
Hielkje Wilming
Leerkracht groep 1 / Onderbouwcoördinator
Aanwezig ma, di, woe, do
Sake Hylkema
Leerkracht groep 1
Vakleerkracht muziek
Aanwezig: ma en vrij
Antsje Tolsma
Leerkracht gr 2
Aanwezig: ma, di , vrij
Ingrid Huitenga
Leerkracht groep 3
Aanwezig: ma t/m do
Marlijn Terpstra
Leerkracht groep 3 en groep 6
Schoolopleider
Aanwezig: ma, vr
Neny Steenbergen
Leerkracht groep 4
Aanwezig: ma, di, vrij
Marjolein de Zee
Leerkracht groep 4 en 5
Veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon
Aanwezig: ma, di, woe, do
Rianne Bruinsma
Leerkracht groep 5
Aanwezig: woe t/m vrij
Elin de Leeuw
Leerkracht groep 6
Aanwezig: ma, di, woe, do
Sanne Romijn
Leerkracht groep 7
Aanwezig: ma t/m vr
Jasper Willemsen
Leerkracht groep 8
Aanwezig: di t/m vr

Buitenschoolse opvang

Stefanie Langenberg
Adjunct Stichting Kinderopvang Friesland
slangenberg@proloog.nl
Marja Kloosterman
Aanwezig: ma, di, woe, do
Nynke de Vries
Aanwezig: ma t/m vr
Suzan Wiegman
Aanwezig: ma t/m do
Jet van Beijeren
Aanwezig: ma t/m do
Nynke Gardenier
Max Hesterman
Vaste invalkracht

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC