Ons IKC trekt niet alleen veel leerlingen uit Lekkum en uit de naastgelegen wijk Blitsaerd, maar ook uit andere delen van de stad vanwege ons unieke concept en werkwijze. Op dit moment telt onze school zo'n 200 leerlingen. Door de groei van onze school (wat natuurlijk geweldig is!), kampen wij al geruime tijd met een ruimtetekort. Daarom gebruiken we momenteel de bovenverdieping van het naastgelegen dorpshuis de Weeme. 

Hoop op 2026-2027

We zijn druk bezig met nieuwbouwplannen. De nieuwe locatie biedt ruimte aan maximaal 230 leerlingen. Inmiddels zijn de resultaten van het locatieonderzoek voor de nieuwbouw gepresenteerd. Het college en de gemeenteraad moeten de keuze van onderzoeksbureau ICS nog bevestigen. Daarna volgt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. De ambitie is dat de school er na twee jaar staat. Er is een jaar nodig om te bouwen. We hopen dan ook dat de procedures en het ontwerp binnen een jaar afgerond zijn. De school wordt maximaal 2 bouwlagen hoog. Voor gym blijft de huidige sportzaal in het dorp in gebruik.

Het betrekken van de inwoners van Lekkum bij de plannen is voor ons van groot belang. We willen graag hun input en zorgen ervoor dat verkeersstromen, zoals het halen en brengen van leerlingen en het parkeren bij de school, op een veilige manier worden geregeld.

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC