Stichting Kinderopvang Friesland

Stichting Kinderopvang Friesland draagt zorg voor de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal. 

Stefanie Langenberg is adjunct hoofd SKF en draagt zorg voor de voorschoolse- en naschoolse opvang en de speelleerplek voor 2-4 jarigen. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar slangenberg@proloog.nl

Momenteel is de opvang voor kinderen van 0-4 jaar gehuisvest in MFC Mozaïek.

 

Meer weten over Stichting Kinderopvang Friesland?

Ga dan naar www.kinderopvangfriesland.nl

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC