Kijk eens wat ik kan

De kinderen van groep 1 willen graag dingen ontdekken en weten. Tijdens het vogelproject willen we graag alles leren over vogels.
We hebben samen prentenboeken gelezen, informatiefilmpjes gekeken en liedjes geleerd over vogels.
Van het Fries Natuurmuseum mochten we een opgezette merel lenen. Deze vogel hebben we goed kunnen bekijken.
Voor de kunst-wandel-route hebben we vliegende vogels gemaakt met waterverf en vogels van papier-maché.
In de klas is een museum gemaakt met spullen die de kinderen zelf hebben meegebracht. In ons museumcollectie zitten veren, boeken, vogeltjes, sneeuwbollen met vogels erin en een vogelfluitje.
De meegebrachte veren maken ons nieuwsgierig.
Van welke vogel zou deze grote witte veer zijn? Of deze kleine grijze veer?
Er zijn genoeg vogelboeken om het op te zoeken.
 

'We leren veel.'

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC