De boerenzaluw

Door onze wekelijkse vogelwandeltocht, raken we geïnspireerd door de vogels om ons
heen. De meerkoet, de scholekster en de boerenzwaluw trekken onze aandacht.
Het zijn steeds dezelfde twee boerenzwaluwen die we zien vliegen boven het Mearsterpaed en de omliggende sloten en weilanden. Wat gaan ze snel en ze scheren vlak langs ons hoofd, op jacht naar vliegende insectjes. Ons valt op dat ze een bijzondere staart hebben.
Een leerling bij ons uit groep 2 neemt van huis een zwaluwnest mee. Ze vertelt dat de boerenzwaluw dit nest vorig jaar heeft gemaakt in haar schuur en dat de zwaluw er 3 zwaluwjongen in groot heeft gebracht (zie foto). We bekijken en bestuderen het nest aandachtig. Het nest is gemaakt op een verfblik en ziet er netjes en stevig uit. We vragen ons af hoe de boerenzwaluwen dit nestje hebben gemaakt en waar de zwaluwen nu zijn.
We leren dat de boerenzwaluwen de nesten maken van modder en klei langs de waterkant. Ook gebruiken ze veren, takjes en gedroogd gras om er een zacht nestje van te maken.
We leren dat de boerenzwaluwen ieder najaar vertrekken naar het warme Afrika. Wanneer we ontdekken dat de zwaluwen ieder voorjaar weer terugkomen op de zelfde plek om ook nog eens in hetzelfde nestje te broeden, besluiten we de zwaluwen te helpen. We maken voor de boerenzwaluwen nieuwe nestjes, want wij hebben goed kunnen zien hoe ze dit maken. Het echte nestje moet gauw weer terug naar de schuur.
We verzamelen, net als de boerenzwaluw, modder, klei, gedroogd gras en veertjes en we gaan aan de slag als echte boerenzwaluwen.
We tekenen de boerenzwaluw, want zijn vorm is prachtig. Ons valt op dat zijn veren een blauwe gloed hebben.

Op de plek waar dit kastje staat, komen ook ieder jaar boerenzwaluwen broeden. We hebben ze nog niet gezien, maar het zou zo maar kunnen dat ze vandaag komen….. dat zou toch heel speciaal zijn…..

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC