Portfolio

Wij maken gebruik van een rapportagemap, ook wel portfolio genoemd. Dit is een verzameling van documenten, foto's en reflecties die laten zien wat het kind heeft geleerd en hoe het is gegroeid.

Het portfolio begint met de vraag "Wie ben ik?" om kinderen te helpen begrijpen waarom ze hier zijn en waarom ze doen wat ze doen. We willen dat kinderen zich volledig ontwikkelen. Daarom kijken we steeds opnieuw naar wat kinderen moeten leren, waar leren plaatsvindt en hoe we hun vooruitgang meten. De mondiale competenties vormen de basis van wat vandaag de dag essentieel is voor leerlingen.

In de portfolio laten we zien waar kinderen aan hebben gewerkt en welke resultaten hun werk heeft opgeleverd. We beginnen met het vullen van de portfolio vanaf het moment dat kinderen bij ons op school komen. Halverwege het schooljaar presenteren de kinderen die in de maanden september, oktober, november, december, januari en februari jarig zijn hun portfolio. Daarna volgen de presentaties per maand en wordt de rest van de portfolio's voor de zomervakantie gepresenteerd.

Er zijn verschillende redenen waarom het gebruik van een portfolio in de Reggio Emilia-benadering wordt benadrukt:

  • Zichtbaar maken van het leren: Het portfolio biedt een manier om het leren van kinderen zichtbaar te maken. Door het documenteren van observaties, werkstukken en foto's kunnen opvoeders, ouders en kinderen zelf het proces van ontdekken, onderzoeken en creëren zien.
  • Reflectie en dialoog: Het portfolio stimuleert reflectie en dialoog tussen opvoeders, ouders en kinderen. Door observaties en reflecties te delen, kunnen opvoeders en ouders in gesprek gaan over de interesses, capaciteiten en groei van het kind.
  • Ouderbetrokkenheid: Het portfolio nodigt ouders uit om betrokken te zijn bij het leren van hun kinderen. Ze kunnen de documentatie bekijken, reflecties delen en inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind. Dit bevordert een partnerschap tussen opvoeders en ouders.
  • Pedagogische planning: Het portfolio biedt waardevolle informatie voor pedagogische planning. Door het observeren en documenteren van het kind kunnen opvoeders de interesses en behoeften van het kind beter begrijpen en gericht activiteiten en projecten plannen die aansluiten bij hun ontwikkeling.
  • Groeiende competentie: Het portfolio helpt bij het ondersteunen van de groeiende competentie van het kind. Kinderen kunnen hun eigen portfolio bekijken, hun voortgang zien en hun eigen groei erkennen. Dit draagt bij aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC