Onze omgeving

Op de Prof. Wassenberghskoalle zien we kansen tot leren in onze omgeving. We hechten waarde aan het zoeken van de verbinding met de mensen, dorpen en initiatieven om ons heen. Onze leerlingen trekken er daarom regelmatig op uit om de wereld om zich heen te ontdekken.

Zo werken er groepen in Doarpshùs 'De Weeme', zijn we vaste gast in de 'Doarsptùn' van Snakkerburen en werken we mee aan projecten uit ons voedingsgebied.

Een sfeerimpressie...

Dorpshuis 'De Weeme'

Sinds een aantal jaar is het dorpshuis het verlengstuk van onze school. Momenteel huisvesten we hier twee van onze groepen. 

De Doarpstùn Snakkerburen

We vieren hier graag feest! Door het schooljaar heen zijn we hier te vinden voor leuke activiteiten. Aan het einde van het schooljaar zwaaien we hier traditiegetrouw groep 8 uit en wensen we iedereen een fijne vakantie.

Het strandje aan de Bonkefeart

Bij warm weer kunnen we hier heerlijk de verkoeling opzoeken en zwemmen met de oudsten!

Bos van Ypey

Onze buren

De Burmania Boerderij

Bij de familie Visser gaan we met veel plezier langs om het leven op de boerderij te kunnen bekijken. 

De achtertuin van...

... bijvoorbeeld de familie Dijkstra. Om kastanjes te rapen, om op bezoek te gaan in de moes- en pluktuin. Om even lekker te kunnen spelen of op ontdekkingsreis te gaan in onze omgeving. Want daar is heel wat moois te vinden!

Projecten

We houden ervan om verbinding te zoeken met alles om ons heen. Ook de verschillende dorpen en initiatieven vanuit de maatschappij halen we onze school in.

Een mooi voorbeeld hiervan is Iepenloftspul 'Pandarello' in Wyns, want iedereen kan een held zijn!

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC