Missie en visie

Missie

We willen kinderen laten opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke wereldburgers. De PWS is een leergemeenschap voor kinderen, ouders en leerkrachten waarin de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting centraal staan. We zoeken naar verbinding met elkaar en onze omgeving.

Visie

Om kinderen te helpen "worden wie ze zijn", halen we inspiratie uit de Reggio Emilia benadering. We geloven in de kracht van "De Honderd Talen", waarin kinderen zich kunnen uiten door middel van verschillende expressievormen zoals tekenen, boetseren, muziek maken en bewegen. In ons "atelier" geven we kinderen de ruimte om zich in verschillende talen uit te drukken. We stimuleren ontdekken, vragen stellen en onderzoek doen. We omarmen verschillen, streven naar wederzijds begrip en kijken verder dan onze eigen grenzen. We erkennen dat leerlingen van vandaag de wereldburgers van morgen zijn. We spelen in op vragen als "wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe".

Pedagogisch concept

Onze belangrijkste inspiratiebron voor ons pedagogisch handelen is de Reggio Emilia benadering. Andere inspiratiebronnen waar wij uit putten zijn de visie van Rebeca Wild en Emmi Pikler. Kernwoorden daarbij zijn: liefde voor het kind, respect voor de ontwikkeling, vrijheid en grenzen, als individu en collectief betekenisvol zijn.

Meer over het pedagogisch concept

Wij vinden we het belangrijk dat ieder kind:

  • opgroeit tot een zelfstandige, verantwoordelijke wereldburger
  • deel uitmaakt van een leergemeenschap gebaseerd op gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting
  • zichzelf kan uiten en ontwikkelen via diverse expressievormen, zoals tekenen, boetseren, muziek maken en bewegen
  • de ruimte krijgt om te ontdekken, vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan
  • wordt gestimuleerd om verschillen te omarmen en wederzijds begrip te bevorderen
  • inzicht krijgt in de eigen identiteit en beweegredenen door te reflecteren op vragen als "wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe"
  • wordt begeleid met liefde, respect en het juiste evenwicht tussen vrijheid en grenzen
  • wordt gezien als een individu en tegelijkertijd betekenisvolle verbindingen kan aangaan met anderen

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC