Vogeltjes wijsheid

Twiet, twiet, twiet, elke vogel zingt zijn eigen lied. Elke vogel is uniek. De één vliegt wat harder of wat hoger dan een ander en weer een ander zingt een mooier lied. De ene vogel heeft prachtige veren en een ander valt wat minder op. Sommige vogels houden van water en een ander zit weer liever in een boom. Er zijn vogels die in de nacht wakker zijn, terwijl de anderen dan juist slapen.

Groep 3 heeft na het maken van de vogelkopjes, ook hun ontwerp in klei gemaakt. Ze hebben in de klei getekend en later het tegeltje geschilderd.

'Twiet, twiet, twiet, elke vogel zingt zijn eigen lied'.

Dit is de PWS:

We stimuleren kinderen om "te worden wie ze zijn". We omarmen verschillen en bevorderen wederzijds begrip met behulp van DENKGEWOONTEN. Kinderen worden aangemoedigd om hun creatieve expressie en unieke talenten te ontdekken. We bieden een veilige omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te vragen, onderzoeken en ontdekken. We hechten waarde aan verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Meer over ons pedagogisch concept

IKC: onderwijs en opvang onder één dak

IKC Prof. Wassenberghskoalle wordt een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We bieden een leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar Reggio aspecten zichtbaar zijn . De voorschoolse opvang is open vanaf 7:15 uur en de naschoolse opvang is geopend van 14:15 uur tot 18:00 uur. De opvang wordt verzorgd door SKF.
Meer over ons IKC