MENUZOEKEN
Onze school

Onze school

*    is een leergemeenschap voor zowel kinderen, ouders als
      leerkrachten.
*    het kind in de groep en subgroep staat centraal.
*    inspiratiebronnen: Reggio approach en de visie op het kind van
      Rebeca Wild en Emmi Pikler.
*    dit betekent o.a. uitgaan van 'De Honderd Talen', aandacht
      voor brede ontwikkeling.
*    leren met hoofd, hart en handen.
*    gebruik maken van de omgeving, het dorp en
      alles wat daar bij hoort.
*    een kind krijgt tijd voor zijn ontwikkeling.
*    de kinderen van groep 1 t/m 3 werken regelmatig met de iPad.
*    voor de basisvakken werken de kinderen van groep 4 t/m 8 met 
      de methoden Wereld in getallen en Taalactief. De lesstof wordt            verwerkt via het programma Snappet op iPads.
*    er is veel aandacht voor bewegingsonderwijs.
*    er is ruimte voor autonomie, het maken van keuzes binnen de
      gestelde grenzen, het stellen van eigen doelen.
*    er is aandacht voor levensbeschouwing vanuit
      sociaal-emotionele thema's.
*    schriftelijke rapportage middels een portfolio
*    contact met de leerkracht d.m.v. een start-, midden- en                            eindgesprek en op afspraak indien nodig
*    aandacht voor vieringen met kinderen en ouders
*    er wordt samengewerkt met Stichting Kinderopvang Friesland,            Stichting dorpshuis De Weeme, de Protestantse gemeente
      Lekkum  e.o., Dorpsbelang Lekkum/Miedum/ Snakkerburen,                  dorpstuin De Tún te Snakkerburen, dbieb Leeuwarden,                            Kunstkade  Leeuwarden.
*    Nieuws wordt gedeeld via het ouderportaal en de dorpskranten          van Lekkum en Wyns/Bartlehiem


    

realisatie
web2work