MENUZOEKEN
Onze school

Onze school

*    is een leergemeenschap voor zowel kinderen, ouders als
      leerkrachten.
*    het kind staat centraal.
*    inspiratiebronnen: Reggio approach en de visie op het kind van
      Rebeca Wild.
*    dit betekent o.a. uitgaan van 'De Honderd Talen', aandacht
      voor brede ontwikkeling.
*    leren met hoofd, hart en handen.
*    gebruik maken van de omgeving, het dorp en
      alles wat daar bij hoort, is hierbij van groot belang.
*    een kind krijgt tijd voor zijn ontwikkeling.
*    de kinderen van groep 1 t/m 3 werken regelmatig met de iPad.
*    voor de basisvakken werken de kinderen van groep 4 t/m 8 met 
      een Snappet tablet.
*    er is veel aandacht voor bewegingsonderwijs.
*    er is ruimte voor autonomie, het maken van keuzes binnen de
      gestelde grenzen, het stellen van eigen doelen.
*    er is aandacht voor levensbeschouwing vanuit sociaal-emotionele
      thema's.
*    schriftelijke rapportage vanaf 6 jaar middels een portfolio
*    contact met de leerkracht d.m.v. een start-, midden- en eindgesprek
      en op afspraak indien nodig
*    aandacht voor vieringen met kinderen en ouders
*    er wordt samen gewerkt met de dorpstuin De Tún te Snakkerburen


    

realisatie
web2work