MENUZOEKEN
info voor ouders

 

Bijzondere schoolactiviteiten

 

Projecten / feesten het jaar rond


Kubus
Techniekprojecten waarin ontwerpen en oplossen centraal staan.

Floraliafeest
Op de eerste vrijdag in het schooljaar vieren we het Floraliafeest. 's Morgens brengen de kinderen hun, in mei gekregen, plantjes weer mee naar school. Op de tuin wordt van aldaar geplukte bloemen een boeket geschikt. Thuis maken de kinderen van allerhande natuurlijke materialen iets wat bij het thema past. 's Avonds is er gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken en zullen er diverse spelactiviteiten zijn (zie verder programmafolder).

Schoolreis groep 3 t/m 8 
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan in het begin van het schooljaar net na de zomervakantie op schoolreisje naar Ameland. We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee gaan. Mocht uw kind ‘logeerproblemen’ hebben bespreek dit dan vroegtijdig met de leerkrachten. We vinden niks ‘raar’ en zoeken graag gezamenlijk naar een oplossing.
Kinderen die, om welke redenen dan ook, niet mee kunnen worden op school verwacht.

Kinderboekenweek
Afsluiting met een kijk-/doe-uur voor ouders en belangstellenden.

Open dag november 

Sinterklaasfeest

Kerstfeest

GEEN Koningsdagviering. We hebben sportactiviteiten tijdens het DORPSFEEST van VVV (vereniging voor Volksvermaak) Lekkum.

Het Grote Verjaardagsfeest
De verjaardagen van de leerkrachten, onderwijsassistenten en bso medewerkers worden op één dag extra gevierd. 
Het feest is het cadeau. Dit wordt betaald via de ouderbijdrage. Alle juffen en meesters doen ook geld in de pot en dan . . . . . . . is het dik feest. 

Slaapnacht
De kinderen van groep 1/2 blijven een nacht op school slapen.
De volgende dag ontbijten ze op school en daarna gaan ze naar huis.

Groep 8
Groep 8 neemt traditioneel afscheid met een uitje. Dit vindt plaats in de laatste week van het schooljaar en wordt betaald uit de ouderbijdrage.
Die dag is er ook een afscheidsfeest met kinderen en ouders.
Dit wordt traditioneel verzorgd door de ouders van de leerlingen.
De onkosten worden deels uit het schoolfonds en deels door de ouders van groep 8 betaald.

De laatste schooldag
En voor je het weet is het schooljaar alweer voorbij.  Op de laatste schooldag vieren we dat de zomervakantie bijna begint.
Ouders zijn daarbij van harte welkom. 
IJs en weder dienende eindigt de ochtend op de tuin ‘De Tun' in Snakkerburen.

 

 

realisatie
web2work