MENUZOEKEN
Onze school

Brede school
 

Peuterspeelzaal

De Peuterspeelontdekplek voor 2 tot 4 jarigen van de Stichting Kinderopvang Friesland is tijdelijk gehuisvest in het MFC aan Lekkumerweg te Leeuwarden.
Deze is geopend op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgenvan 8.30 -12:00 uur met mogelijkheid tot verlenging 14:00 uur. Het is een erkende VVE locatie..
Voor meer informatie, zie www.kinderopvangfriesland.nl of via de zoekterm Dependance POV Villa Emilia (KDV)


BSO
De Stichting Kinderopvang Friesland zorgt voor voorschoolse-, ** tussenschoolse- en naschoolse opvang.

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van de BSO dient u zich aan te melden bij Stichting Kinderopvang Friesland.
Aanmelden voor de BSO moet gebeuren tussen 07.30 uur en 08.30 uur, liefst telefonisch door de ouders/verzorgers.
Afmelden: Geldt alleen voor vaste BSO-ers.
Zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 08.15 uur.
Aanmelden naschoolse opvang in vakanties of bij vrije schooldagen; opgave vóór de vakantie die eraan vooraf gaat.

VSO: elke ochtend van 07.30 uur-8.20 uur.
BSO: van 14.15 uur tot 18.15 uur.

Kinderen worden om 8.20 uur in de klas verwacht, zodat de lessen om 8.25 kunnen beginnen.

** Lunchpauze: er wordt gewerkt met een continurooster (8:25-14:15)


Voor meer informatie zie website SKF.
www.kinderopvangfriesland.nl 

Postbus 134
8800 AC Franeker
Tel: (0517) 38 06 80.
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag
van 09.00 uur tot 12.00 uur.

realisatie
web2work