MENUZOEKEN
Onze school

Brede school

Peuterspeelzaal

De Peuterspeelontdekplek voor 2 tot 4 jarigen van de Stichting Kinderopvang Friesland is tijdelijk gehuisvest in het MFC aan Lekkumerweg te Leeuwarden.
Deze is geopend op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgenvan 8.30 tot 11.30 uur.
Voor meer informatie, zie www.kinderopvangfriesland.nl
Kinderen die naar de Peuterspeelontdekplek gaan of naar De Klimmerbeam in Wyns worden automatisch geplaatst op de Prof. Wassenberghskoalle.BSO
De Stichting Kinderopvang Friesland zorgt voor voorschoolse-, ** tussenschoolse- en naschoolse opvang.

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van de BSO dient u zich aan te melden bij Stichting Kinderopvang Friesland.
Aanmelden voor de BSO moet gebeuren tussen 07.30 uur en 08.30 uur, liefst telefonisch door de ouders/verzorgers.
Afmelden: Geldt alleen voor vaste BSO-ers.
Zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 08.15 uur.
Aanmelden naschoolse opvang in vakanties of bij vrije schooldagen; opgave vóór de vakantie die eraan vooraf gaat.

VSO: elke ochtend van 07.30 uur-8.20 uur.
BSO: van 14.15 uur tot 18.15 uur.
Kinderen worden om 8.20 uur in de klas verwacht, zodat de lessen om 8.25 kunnen beginnen.

** Lunchpauze: er wordt gewerkt met een continurooster.


Voor meer informatie zie website SKF.
www.kinderopvangfriesland.nl 

realisatie
web2work