MENUZOEKEN
Communicatie

Portfolio

Op de Prof. Wassenberghskoalle krijgen de leerlingen geen rapport, maar een portfolio. 

Zodra de leerling op school komt wordt er een begin gemaakt met de portfolio. Aan het eind van de kleuterperiode wordt de kleutertijd en daarmee de eerste portfolio afgerond.
Het geheel wordt in eerste instantie voor het kind geschreven. Uiteraard is de rapportage ook voor de ouders. Zij moeten een beeld krijgen van hun kind op school. 
 
Na de kleuterperiode wordt de portfolio per jaar gevuld.
De kinderen die in de maanden september t/m februari jarig zijn krijgen de portfolio in februari. 
De kinderen die jarig zijn in de maanden maart t/m juni worden in de diverse maanden besproken.
De juli/augustus leerlingen worden voor de zomervakantie besproken.
Na het gesprek mag de portfolio mee naar huis. 
De portfolio wordt na twee weken en in ieder geval in de eerste week na de zomervakantie weer op school verwacht.

Ouders/verzorgers worden door de leerkracht uitgenodigd voor het portfoliogesprek. Een portfoliogesprek duurt minimaal een half uur.
Vanaf groep 5 mogen de leerlingen bij het gesprek aanwezig zijn en proberen om tekst en uitleg te geven. Het is dan nog geen moeten.

De leerlingen van groep 7 moeten tijdens het jaarlijkse gesprek zelf vertellen wat er in de portfolio zit en waarom zij het werk hebben gekozen.
Aan het eind van groep 8 vullen de leerlingen de algemene rapportage bladen zelf in.
Zij moeten daarmee laten zien dat ze in staat zijn om op zichzelf te reflecteren.
De gesprekken van groep 8 staan in het teken van de schoolkeuze, werkhouding, omgaan met planning, huiswerk, weerbaarheid e.d.
De leerkracht maakt voor deze leerlingen een slotverhaal over de laatste dingen die ze tijdens hun basisschoolperiode hebben gedaan.


De portfolio heeft een vaste opbouw. Het begint met IK, waarin het kind laat zien wie hij of zij is en wat hem/ haar bezighoudt. De kleuterportfolio schets ontwikkelingsgebieden.
Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we een indeling per vak; taal, rekenen- wiskunde, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, bewegingsonderwijs en werkhouding en gedrag. 
De leerling voegt voor alle hoofdstukken werk toe.
De toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem worden in de vorm van een grafiek toegevoegd.
Ouders worden ook gevraagd om iets te schrijven voor hun kind. 

Op de laatste schooldag voor de zomervakantie krijgen de oudste kleuters en de leerlingen van groep 3 t/ m 8 hun portfolio mee naar huis. De leerkracht geeft bij de uitreiking een persoonlijk woord. 

realisatie
web2work