MENUZOEKEN
Communicatie

Algemeen

Gouden weken.
De eerste weken van het schooljaar noemen we de Gouden Weken. Dit omdat je het goud dat je in handen hebt, de interactie tussen leerkracht en leerling, kunt smeden, zodat er een fijne sfeer in de groep heerst en dat liefst een heel schooljaar lang.

In een van de eerste schoolweken voeren we een startgesprek met de ouders of wordt er een ouderavond gepland.. 
 

Aan- en afmeldingen
U wordt verzocht om ziekmeldingen en afmeldingen 's morgens voor 8:25 uur door te geven.

Wilt u even praten met de leerkracht, doe dit dan bij voorkeur persoonlijk en maak daarvoor een afspraak.

Foto's, film
De Prof. Wassenberghskoalle werkt veel met foto's in het ouderportaal https://www.klasbord.nl, portfolio en op de website. Tevens zijn we actief op Twitter en Facebook.
Wilt u geen foto's of film van uw kind geplaatst zien dan wordt u verzocht om dit via het ouderportaal kenbaar te maken.
Kinderen mogen GEEN foto's, filmpjes van elkaar te maken, tenzij ze daar toestemming voor hebben van de leerkracht. 
Voor gebruik social media verwijzen we naar de site van Proloog.

Op het ouderportaal plaatsen we onze belangrijkste informatie bij documenten.

Mailadressen
De klassenouders maken gebruik van mailadressen om de ouders/verzorgers per groep te bereiken. Hiervoor dient u zelf het mailadres door te geven.

De oudervereniging maakt gebruikt van het adressenbestand van school om een ieder aan te schrijven voor de ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
Ook hiervoor geldt dat, indien u daar bezwaar tegen heeft, dit schriftelijk kenbaar moet worden gemaakt.


Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is op scholen niet anders. U bent welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. U kunt uw vragen, problemen, klachten over onderwijs, de aanpak van uw kinderen of andere zaken voorleggen aan de directeur. Deze zal het probleem met alle betrokkenen bespreken en zoeken naar een oplossing.
Als u niet tevreden bent over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon van de school of met een van de vertrouwenspersonen van het bestuur.
Klik hier voor de uitgebreide klachtenprocedure:
 

realisatie
web2work